CV (CZ)

Vzdělání

2015–současnost: Ph.D., Integrální studium člověka – Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

2011–2014: Mgr., summa cum laude, Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2008–2011: Bc., Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK


Pedagogické zkušenosti

od LS 2016/17: vedení a oponentura diplomových prací a účast v komisi na státní závěrečné zkoušky, Pracoviště Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

od ZS 2016/17: výuka v anglickém jazyce, Pracoviště Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

od ZS 2014/15: výuka v českém jazyce, Pracoviště Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK


Zaměstnání

2017–současnost: vědecko-pedagogický pracovník a vedoucí oboru, Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2015–současnost: doktorandský výzkumník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2012–současnost: tajemnice oboru Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2013–2015: tajemnice oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny, FHS UK

2010–2012: Studijní oddělení, FHS UK


Praxe

2017–současnost: členka výzkumného týmu v rámci projektu Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech (GA ČR 410/17-14167S), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2016–současnost: členka výzkumého týmu v rámci projektu Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat (MŠMT ČR, NAKI II DG16P02R019), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2016–2018: členka Akademického senátu FHS UK

2015–2016: členka výzkumného týmu v rámci projektu Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojů (TA ČR TB94TACR002), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR


Publikační činnost

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Ivan M. Havel. Od Puzuka k Sakatekovi (1938–1989). Praha: Karolinum, 2017, 208 s.

MARKUPOVÁ, Jana. Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu. Lidé města, 14, 2012, 1.


Konferenční činnost
11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, 13.–15. 9. 2017, Olomouc, příspěvek na téma Biografie, orální historie a další prameny

International Association for Biography and Autobiography Europe 2017: Life Writing, Europe and New Media, 7.–9. 6. 2017, King’s College London, UK, příspěvek na téma Problematics of Digital Archives in the Czech Republic: Security Services Archive and Its Role in the Public and Academic Sphere

XVI. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie Sovinec 2017, 2.–3. 6. 2017, Sovinec, příspěvek na téma „Listování“ právě dokončovanou knihou o Ivanu M. Havlovi: co v knize je a co chybí (a proč)

V. mezinárodní konference České asociace orální historie s názvem ,,Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci“, 15.–16. 2. 2017, Brno, příspěvek na téma Biografie, orální historie a etika. Zamyšlení nad vztahem badatel-narátor v biografickém výzkumu

III. konference České asociace orální historie s názvem „Teoretické a praktické aspekty orální historie“, 21.–22. 3. 2013, Pardubice, příspěvek na téma Zamyšlení nad personalistickým přístupem při výzkumu soudobých dějin

10. setkání historiků a příznivců orální historie, 2.–5. 6. 2011, Sovinec, příspěvek na téma Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu v zrcadle orální historie


Jazykové schopnosti

angličtina (TOEFL iBT Test Score: 101 z max. 120 bodů)

začátečnická úroveň: němčina, španělština, ruština


Ocenění

2014: Cena Josefa Hlávky

 

Reklamy