CV (CZ)

Vzdělání

2015–současnost: Ph.D., Integrální studium člověka – Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

2011–2014: Mgr., summa cum laude, Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2008–2011: Bc., Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK


Pedagogické zkušenosti

od LS 2016/17: vedení a oponentura diplomových prací a účast v komisi na státní závěrečné zkoušky, Pracoviště Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

od ZS 2016/17: výuka v anglickém jazyce, Pracoviště Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

od ZS 2014/15: výuka v českém jazyce, Pracoviště Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK


Zaměstnání

2017–současnost: vědecko-pedagogický pracovník a vedoucí oboru, Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2015–současnost: doktorandský výzkumník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2012–současnost: tajemnice oboru Orální historie-soudobé dějiny, FHS UK

2013–2015: tajemnice oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny, FHS UK

2010–2012: Studijní oddělení, FHS UK


Praxe

2019–současnost: členka Akademického senátu FHS UK

2018–současnost: členka výkonného výboru České asociace orální historie

2017–2019: členka výzkumného týmu v rámci projektu Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech (GA ČR 410/17-14167S), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2016–2019: členka výzkumého týmu v rámci projektu Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat (MŠMT ČR, NAKI II DG16P02R019), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

2016–2018: členka Akademického senátu FHS UK

2015–2016: členka výzkumného týmu v rámci projektu Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojů (TA ČR TB94TACR002), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR


Publikační činnost

KRÁTKÁ, Lenka, WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana, VANĚK, Miroslav. (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008. Praha: Univerzita Karlova, 2018, 288 s.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Ivan M. Havel. Od Puzuka k Sakatekovi (1938–1989). Praha: Karolinum, 2017, 208 s.

MARKUPOVÁ, Jana. Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu. Lidé města, 14, 2012, 1.


Konferenční činnost

Sto studentských (r)evolucí. 24. 5. 2019, Knihovna Václava Havla, Praha. Organizace konference a příspěvek Variace revoluce. Dostupné on-line.

VI. mezinárodní konference České asociace orální historie. Od demokratizace k demokracii. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. 6.–7. 2. 2019, Univerzita Palackého, Olomouc. Příspěvek Obrazy a odrazy sametové revoluce v životech a pamětech jejích aktérů-tehdejších studentů

Oral History Association. 2018 Annual Meeting. Oral History in Our Challenging Times. 10–14 October 2018. Concordia University, Montreal, Canada. Sharing Experience. Presentation of an Oral History Based Biography of Ivan M. Havel

IOHA 2018 Memory & Narration. The XX International Oral History Association Conference, 18.–21. 6. 2018, University of Jyväskylä, Finland, příspěvek na téma Sharing Experience. Presentation of an Oral History Based Biography of Ivan M. Havel

11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, 13.–15. 9. 2017, Olomouc, příspěvek na téma Biografie, orální historie a další prameny

International Association for Biography and Autobiography Europe 2017: Life Writing, Europe and New Media, 7.–9. 6. 2017, King’s College London, UK, příspěvek na téma Problematics of Digital Archives in the Czech Republic: Security Services Archive and Its Role in the Public and Academic Sphere

XVI. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie Sovinec 2017, 2.–3. 6. 2017, Sovinec, příspěvek na téma „Listování“ právě dokončovanou knihou o Ivanu M. Havlovi: co v knize je a co chybí (a proč)

V. mezinárodní konference České asociace orální historie s názvem ,,Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci“, 15.–16. 2. 2017, Brno, příspěvek na téma Biografie, orální historie a etika. Zamyšlení nad vztahem badatel-narátor v biografickém výzkumu

III. konference České asociace orální historie s názvem „Teoretické a praktické aspekty orální historie“, 21.–22. 3. 2013, Pardubice, příspěvek na téma Zamyšlení nad personalistickým přístupem při výzkumu soudobých dějin

10. setkání historiků a příznivců orální historie, 2.–5. 6. 2011, Sovinec, příspěvek na téma Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu v zrcadle orální historie


Jazykové schopnosti

angličtina (TOEFL iBT Test Score: 101 z max. 120 bodů)

začátečnická úroveň: němčina, španělština, ruština


Ocenění

2014: Cena Josefa Hlávky

 

Reklamy