Youth to Youth: The Freedom Mosaic (2019)

Youth to Youth: The Freedom Mosaic presents a mosaic of narratives of former student revolutionaries from 1989. The documentary captures their memories on the late 1980’s in Czechoslovakia, the Velvet Revolution and on the decades after. It shows how the narrators reflected the 1990’s – euphorically as well as critically –, the beginning of the new millennium and our present days. Oral history interviews are completed with a period footage and historical commentaries.

Further information.

Mladí mladým: Mozaika svobody (2019)

Dokument představuje pomyslnou mozaiku vzpomínek někdejších studentských revolucionářů z roku 1989 na sametovou revoluci i dění následující. Pracuje zejména s původními orálně historickými rozhovory a autenticky tak zachycuje, jak narátoři z celé České republiky v současnosti reflektují – euforicky i kriticky – 90. léta, počátek 21. století i současnost. Zvláštní místo je v dokumentu věnováno dnešní mladé generaci, respektive tomu, v čem se liší dnešní angažovaní studenti od těch z roku 1989. Orálně historické rozhovory jsou navíc doplněny o archivní záběry a doprovodný komentář historiků.