Knížka o Hugo Vavrečkovi je venku

Nakladatelství Karolinum právě vydalo mou novou knížku Soukromá válka Huga Vavrečky. Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952), která vychází z mé dizertace, obhájené loni na FHS UK.

Uvedení se chystá na 13. září, proto prosím… save the date!

Anotace:

Jméno Huga Vavrečky (1880–1952), novináře, diplomata, ředitele firmy Baťa, ministra propagandy a dědečka bratrů Havlových, zaznívá v české historiografii spíše okrajově. Jemu samotnému byla pozornost věnována doposud jen sporadicky, přímo posledním letům jeho života pak vůbec. Právě ony přitom patří k těm, které kladou nejvíce otázek a přinášejí nejméně očekávatelné odpovědi.
Tato kniha proto čtenáři nejprve nabízí stručné představení Vavrečkova života do roku 1945, shrnuje hlavní oblasti jeho působení a ukazuje jeho životní priority a postoje, které se naplno projevily v hlavním zkoumaném období 1945–52, kdy se Vavrečka musel – stejně jako další členové bývalé prvorepublikové a zčásti i protektorátní elity – vyrovnávat s problémy, které z jeho před/válečné činnosti plynuly. Autorka detailně sleduje Vavrečkovu adaptaci na měnící se společenské podmínky i jeho postavení v nich a předestírá až detektivní pátrání po různorodých strategiích jednání i vyjednávání, které volil tehdy, čelil-li například nařčením z kolaborace. Hledá také odpovědi na otázky, co si Vavrečka o světě kolem sebe myslel a jak si představoval (nejen svou) budoucnost.

My views on Czech biography featured in a Different Lives monograph (Brill, 2020)

I am very honored that my study called Between ‘Creators and Bearers of the Czech National Myth’ and an ‘Academic Suicide’: Czech Biography in the Twenty-First Century was recently published in a monograph Different Lives: Global Perspective on Biography in Public Cultures and Societies, edited by Hans Renders and David Veltman at the Brill publishing house.

Thank you very much for this opportunity! I hope you enjoy the book. 🙂

Blíže o knize v češtině zde.

Youth to Youth: The Freedom Mosaic (2019)

Youth to Youth: The Freedom Mosaic presents a mosaic of narratives of former student revolutionaries from 1989. The documentary captures their memories on the late 1980’s in Czechoslovakia, the Velvet Revolution and on the decades after. It shows how the narrators reflected the 1990’s – euphorically as well as critically –, the beginning of the new millennium and our present days. Oral history interviews are completed with a period footage and historical commentaries.

Further information.

Mladí mladým: Mozaika svobody (2019)

Dokument představuje pomyslnou mozaiku vzpomínek někdejších studentských revolucionářů z roku 1989 na sametovou revoluci i dění následující. Pracuje zejména s původními orálně historickými rozhovory a autenticky tak zachycuje, jak narátoři z celé České republiky v současnosti reflektují – euforicky i kriticky – 90. léta, počátek 21. století i současnost. Zvláštní místo je v dokumentu věnováno dnešní mladé generaci, respektive tomu, v čem se liší dnešní angažovaní studenti od těch z roku 1989. Orálně historické rozhovory jsou navíc doplněny o archivní záběry a doprovodný komentář historiků.