Texty

Promoční řeč: Ke smyslu Fakulty humanitních studií UK (2014)

MARKUPOVÁ, Jana. Rodina Paloušova jakožto jedno z center českého disentu. Lidé města, 14, 2012, 1.